HOMEWINGTSUNORGANISATIEWT ALPHEN AAN DEN RIJNCONTACTLAATSTE NIEUWSFOTO'SVIDEO'SWEBLINKSCOPYRIGHT
INSTRUCTEUR
LOCATIE
LESTIJDEN
KOSTEN

KOSTEN


Het lesgeld bedraagt EUR 30,- per maand.

Daarbij komt nog het NWTO lidmaatschap en -paspoort waarmee je deel uit maakt van de Nederlandse Wing Tsun Organisatie
en ook deel kan nemen aan seminars, examens, eventuele buitenlandse stages e.d. Bovendien is het gewenst in verband met
de aanschaf van kledij, mogelijk materiaal, etc.


NWTO lidmaatschap :  EUR 25,-   (Per 12 maanden)
NWTO paspoort        :  EUR 10,-   (Eénmalig)HOMEWINGTSUNORGANISATIEWT ALPHEN AAN DEN RIJNCONTACTLAATSTE NIEUWSFOTO'SVIDEO'SWEBLINKSCOPYRIGHT