HOMEWINGTSUNORGANISATIEWT ALPHEN AAN DEN RIJNCONTACTLAATSTE NIEUWSFOTO'SVIDEO'SWEBLINKSCOPYRIGHT
Trainingsdiciplines
Blitzdefence
Zelfverdediging voor vrouwen
Krachtprincipes
Vechtprincipes

Zelfverdediging voor vrouwen


WingTsun voor mannen én vrouwen


Het WingTsun is een compleet systeem voor zelfverdediging, dus voor zowel mannen als vrouwen geschikt. In eerste overweging nemend, is er echter wel een verschil in benodigheden voor mannen en vrouwen, want de manier waarop de twee verschillende groepen wordt aangevallen, verschilt namelijk in de meeste gevallen. Een ander kenmerkend verschil is de potentiële agressor. Terwijl mannen doorgaans worden aangevallen door onbekenden, blijken vrouwen in driekwart van de gevallen met geweld geconfronteerd te worden door iemand uit hun nabije omgeving.

In WingTsun alsmede het Blitzdefence programma krijgt iedereen de juiste strategie aangeboden, met daarbij vooropgesteld dat waar mogelijk, gevaarlijke situaties vermeden worden en in het geval vermijden niet meer mogelijk is, het conflict zo vreedzaam mogelijk wordt beëindigd.

Zelfverdediging begint bij kleine dingen

Vooral voor vrouwen begint zelfverdediging niet alleen bij het vermijden van een fysieke confrontatie. Zelfverdediging betekent persoonlijke verdediging in alle situaties, inclusief de zogenaamde 'onschuldige', alledaagse situaties waarin bijvoorbeeld sexueel getinte opmerkingen worden gemaakt of verzoekjes voor al dan niet hulp aan bod komen. 


Luister naar je intuïtie

Alhoewel vrouwen een van nature zeer goed gevoel hebben voor mogelijk ongemakkelijke of gevaarlijke situaties, wordt dit gevoel vaak niet herkend of onderdrukt door het 'logische' verstand. Bijvoorbeeld onderdrukt door de gedachte 'niet onbeleefd over te willen komen op de ander(en)' of 'niet kinderachtig te willen zijn'.


Gebrek aan kracht een issue?

Iedereen kan WingTsun leren, omdat het systeem gebruik maakt van logische bewegingen en kracht geen doorslaggevende factor is. WingTsun studenten leren hun lichaam beter te gebruiken en het systeem brengt een omgevingsbewustzijn (alertheid) met zich mee. In WingTsun wordt men geleerd om optimaal gebruik te maken van het lichaam om zich te verdedigen tegen een sterkere aanvaller
.


Blitzdefence helpt!

In het Blitzdefence programma leren vrouwen (en mannen) om direct verbaal te reageren en de juiste lichaamstaal te hanteren teneinde eventuele problemen tijdig op te lossen. In het geval deze maatregelen niet afdoende mochten zijn, kunnen de WingTsun technieken gebruikt worden om het conflict alsnog snel en efficiënt te beëindigen.
HOMEWINGTSUNORGANISATIEWT ALPHEN AAN DEN RIJNCONTACTLAATSTE NIEUWSFOTO'SVIDEO'SWEBLINKSCOPYRIGHT