HOMEWINGTSUNORGANISATIEWT ALPHEN AAN DEN RIJNCONTACTLAATSTE NIEUWSFOTO'SVIDEO'SWEBLINKSCOPYRIGHT
UNIEK SYSTEEM
KORTE HISTORIE
LEUNG TING WINGTSUN

WINGTSUN


Wat is WingTsun?

WingTsun - kortgezegd "WT" - is een systeem, gebaseerd op concepten en principes, dat in alle mogelijke situaties effectief kan worden toegepast, zowel op het fysieke vlak (bijv. zelfverdediging, bewegingsleer) als op het mentale vlak (bijv. in verbale en non-verbale communicatie, gedragingen in het dagelijkse leven, op het werk, op school, etcetera). Wat betreft het aspect 'zelfverdediging' ligt de nadruk daarbij sterk op de tactiele response (dwz. reageren op aanraking cq. gevoel). 

In WingTsun wordt handelen vanuit een bepaald concept of principe belangrijker geacht dan het aanleren van oneindig veel - voorbedachte - technieken. WingTsun is conceptgeoriënteerd en niet techniekgeoriënteerd: het is immers niet het 'kennen', maar het 'kunnen' wat telt als het op zelfverdediging aankomt!

In WingTsun leert men de kracht van de aanvaller tegen zichzelf te gebruiken. Als een springveer wordt zijn eigen kracht direct terug gekaatst, terwijl men zelf nauwelijks kracht hoeft toe te voegen. Om dat te bereiken wordt geleerd de natuurlijke reflexen te gebruiken die aan het denkproces voorbijgaan en die derhalve ook sneller zijn dan het bewustzijn van de tegenstander.

De WingTsun concepten en principes zijn door iedereen (aan) te leren zonder dat een hoge mate van kracht, conditie of enorme acrobatiek benodigd is om ze effectief toe te kunnen passen. Mede daarom is WT als zelfverdediging ook bijzonder geschikt voor vrouwen en kan WT tot op hoge leeftijd beoefend worden.De voordelen van WT?


Het systematisch beoefenen van WingTsun verhoogd je fysieke en mentale flexibiliteit en weerbaarheid. Wie Wing Tsun leert, ontwikkelt een nieuw lichaamsbegrip en een nieuw zelfbewustzijn. Door middel van WingTsun training verkrijg je meer zekerheid en wordt je, je van jezelf en je bestaande mogelijkheden bewust. Persoonlijke beperkingen spelen dan in het alledaagse leven geen -of een minder beduidende rol: het leven blijkt veelzijdiger en voelt gewoon levendiger aan én er blijkt een ongekende innerlijke rust aanwezig te zijn!Wie zijn mogelijkheden kent, kan ze ook zelfbewust benutten.
Wie WingTsun leert, leert zichzelf kennen!


 HOMEWINGTSUNORGANISATIEWT ALPHEN AAN DEN RIJNCONTACTLAATSTE NIEUWSFOTO'SVIDEO'SWEBLINKSCOPYRIGHT